Aprūpes centrs bērniem, pieaugušajiem un senioriem

Dienas aprūpes centra „AGATE” mērķis ir sniegt sociālos pakalpojumus

Par mums

 

Biedrība „Dienas aprūpes centrs „AGATE”” ir dibināts 2010. gada 27.oktobrī.

2018. gada 17. jūlijā biedrība „AGATE” nodibina SIA „Aprūpes centru „AGATE”.

Dienas aprūpes centrs „AGATE” ir daudzfunkcionāls centrs:

 • senioriem
 • senioriem ar diagnozi demence (pakalpojumu sniedz izbraucot uz klienta dzīvesvietu)
 • pusaudžiem un jauniešiem
 • sniedz psihologa pakalpojumus klienta dzīvesvietā
 • sniedz psihologu pakalpojumus visas nedēļas garumā
 • sniedz konsultācijas senioru tuviniekiem
 • pieaugušajiem

Dienas aprūpes centra uzdevumi:

 • sadarbība ar dažādām Latvijas un ārvalstu organizācijām (ārvalstu speciālistiem)
 • semināru, kursu un apmācību organizēšana dažādām mērķa grupām
 • dažādu kultūras pasākumu organizēšana senioriem, senioriem ar diagnozi demence
 • sabiedrības informēšana par demenci un tās skartajiem cilvēkiem
 • Latvijas un Eiropas struktūrfondu projektu realizēšana
 • darba prakses vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem, augstskolu studentiem

Mēs piedāvājam:

 • konsultēšanu dienas aprūpes centrā katru darba dienu
 • izglītojošas, prasmju apguves, darba iemaņu apguves
 • bērnu interešu pārstāvēšanu tiesās
 • saskarsmes īstenošana
 • smilšu un mākslas terapiju
 • personas psiholoģisko izpēti
 • sociālās programmas
 • jauniešiem tiek piedāvātas prakses vietas
 • brīvprātīgā darba iespējas

Mūsu speciālisti:

 • sertificēts ģimenes psihologs
 • sertificēts klīniskais un veselības psihologs
 • sertificēts konsultatīvais psihologs
 • sertificēts juridiskais psihologs
 • sociālais rehabilitētājs
Inese Jurisa

Ļaujies Mieram! Ļaujies Gaismai! Ļaujies Mīlestībai! Viss ir Tevī, apkārtējais ir tikai atspulgs.”

Psihologs.. kas.. kāpēc?

Psihologs (no grieķu: dvēseles studētājs) ir cilvēks, kas labi pazīst, prot pareizi uztvert un novērtēt cilvēkus…

Demences problemātika Latvijā

Autors: Inese Jurisa /Dienas aprūpes centra „AGATE” vadītāja/ Latvijas Psihologu un Psihoterapeitu…