Prakses / Brīvprātīgie

 

Prakses vieta nodrošina:

 • jauniešiem, kuri ir ieguvuši vidējo vai augstāko izglītību un praktiskā darba pieredzes trūkuma dēļ nevar iekārtoties darbā;
 • augstskolu studentiem
 • jauniešiem bezdarbniekiem līdz 24. gadiem.

Visā darba prakses laikā praktikantiem būs nozīmēts darba vadītājs, kurš organizēs jauniešu nodrošināšanu ar darbu, sadalīs darba pienākumus, sniegs nepieciešamos padomus un praktisko palīdzību. Prakses laikā jaunieši izmēģinās savas zināšanas un prasmes, apgūs jaunas prasmes un iemaņas reālajā darbā sociālā atbalsta jomā dažādām vecuma grupās.

Kļūstot par brīvprātīgo vai praktikantu tu iegūsi:

 • sajūtu, ka esi izmantojis savas esošās zināšanas un pieredzi
 • iespēju ietekmēt sociālos procesus
 • iespēju attīstīties un pārvērtēt savas vērtības
 • lietderīgi pavadītu brīvo laiku
 • jaunu pieredzi, zināšanas un informāciju
 • iespēju atbalstīt mērķus, kuriem tu tici
 • plašāku redzesloku
 • lepnumu par padarīto un pašam par sevi
 • jaunus draugus un paziņas

Piedāvā sekojošas darba vietas:

 • projekta VADĪTĀJA ASISTENTS
 • sociālo mediju SPECIĀLISTS
 • kultūras pasākumu ORGANIZATORS

Uzziņai: +371 29240963