Sertificēts klīniskais un veselības psihologs

 

 

Sertificēts klīniskais un veselības psihologs (Sertifikāta Nr. 1300568)

Sertificēts konsultatīvais psihologs (Sertifikāta Nr. 1500611)

Sertificēts juridiskais psihologs (Sertifikāta Nr. 1400357)

DARBA PIEREDZE:

2018 – pašreiz SIA “Aprūpes centra “AGATE” Vadītāja, konsultatīvais un juridiskais psihologs

2017 – pašreiz SIA “Rīgas 1.slimnīca” sertificēts klīniskais un veselības psihologs

2014 – 2017 SIA “Lira D.V.” Lektore / semināru, supevīziju  vadītāja

2013 – 2018 SIA “Kūrija” juridiskais psihologs

2011 – 2020 SIA Profesionālo Studiju Skola “Citadele®”, “Sabiedrības integrācijas fonds” lektore / pasniedzēja / konsultante

2010 – pašreiz Biedrība “Dienas aprūpes centrs “AGATE”” vadītāja / klīniskais un veselības psihologs / juridiskais psihologs

1997 – pašreiz SIA “DOLORESA T” vadītāja 

2007 – 2009 DAC “Liepa” vadītāja / psiholoģe

ASOCIĀCIJAS: 

“Latvijas Psihologu un Psihoterapeitu Asociācija” valdes locekle

“Latvijas Psihologu Asociāciju Federācija” valdes locekle

DARBA JOMAS: 

psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem, pāriem, ģimenēm ar bērniem/pusaudžiem/jauniešiem

psiholoģisko atbalsta grupu vadīšana

mazgadīgo un nepilngadīgo tiesību pārstāvēšana tiesās un valsts iestādēs

darbs ar vardarbībā cietušiem, paliatīvā aprūpē esošiem cilvēkiem

psihologa atzinumu sagatavošana valsts iestādēm, skolām un citiem uzņēmumiem

DARBA VALODA: bilingvāli

KONTAKTI:  +371 29240963, e-pasts: inesejuriss2@inbox.lv

Inese Jurisa

Tev vienmēr ir izvēle un iespējas mainīt visu uz labāko pusi, tikai jāsper pirmais solis, lai to paveiktu….”

Inese Jurisa