Sertificēts klīniskais un veselības psihologs

 

 

Sertificēts klīniskais un veselības psihologs (Sertifikāta Nr. 1300568)

Sertificēts konsultatīvais psihologs (Sertifikāta Nr. 1500611)

Sertificēts juridiskais psihologs (Sertifikāta Nr. 1400357)

DARBA PIEREDZE:

2018 – pašreiz SIA “Aprūpes centra “AGATE” Vadītāja, konsultatīvais un juridiskais psihologs

2017 – pašreiz SIA “Rīgas 1.slimnīca” sertificēts klīniskais un veselības psihologs

2014 – pašreiz SIA “Lira” Lektore / semināru, supevīziju  vadītāja

2013 – 2018 SIA “Kūrija” juridiskais psihologs

2011 – pašreiz SIA Profesionālo Studiju Skola “Citadele®”, “Sabiedrības integrācijas fonds” lektore / pasniedzēja / konsultante

2010 – pašreiz Biedrība “Dienas aprūpes centrs “AGATE”” vadītāja / ģimenes lietu psiholoģe / konsultante

1997 – pašreiz SIA “DOLORESA T” vadītāja 

2007 – 2009 DAC “Liepa” vadītāja / psiholoģe

ASOCIĀCIJAS: 

“Latvijas Psihologu un Psihoterapeitu Asociācija” valdes locekle

“Latvijas Psihologu Asociāciju Federācija” valdes locekle

DARBA JOMAS: 

psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem, pāriem, ģimenēm ar bērniem/pusaudžiem/jauniešiem

psiholoģisko atbalsta grupu vadīšana

mazgadīgo un nepilngadīgo tiesību pārstāvēšana tiesās un valsts iestādēs

darbs ar vardarbībā cietušiem

psiholoģisko atzinumu, izziņu sagatavošana valsts iestādēm, skolām un citiem uzņēmumiem

DARBA VALODA: bilingvāli

KONTAKTI:  +371 29240963, e-pasts: inesejuriss2@inbox.lv

Inese Jurisa

Tev vienmēr ir izvēle un iespējas mainīt visu uz labāko pusi, tikai jāsper pirmais solis, lai to paveiktu….”

Inese Jurisa